авторское право

В час розвитку технологій, у тому числі за допомогою яких, процедура копіювання, відтворення, розповсюдження будь – яких об’єктів авторського права чи права інтелектуальної власності стає доступним, то питання захисту прав даних творців, а також процедура спадкування результатів їх творчої діяльності стає дуже актуальною.

Під результатами творчої діяльності творців (автори, виконавці, винахідники, тощо) мається на увазі літературні твори, комп’ютерні програми, бази даних, фонограми, відеограми, наукові відкриття, тощо. Перелік об’єктів інтелектуальної власності, які захищаються та можуть передаватися у спадок прописані у діючому Цивільному кодексі України та у спеціальному законі, який не є вичерпним і з розвитком технологій може доповнюватися.

Перш за все необхідно визначитися, які права спадкують спадкоємці, після смерті особи, яка протягом свого життя створила, або їй належали певні об’єкти інтелектуальної вартості та окреслити проблемні питання та визначити шляхи їх подолання.

За загальним правилом процедура спадкування в Україні об’єктів права інтелектуальної власності не чим не відрізняється, від спадкування будь-якого іншого майна, яке належало спадкодавцю. За діючим законодавством у разі смерті особи, до її спадкоємців переходять всі права та обов’язки, які належали спадкодавцю, за виключенням тих, які нерозривно з ним пов’язані. Процес спадкування може відбуватися в загальному порядку – по закону, або шляхом спадкування за заповітом. Для вступу у спадок, спадкоємцям необхідно прийняти спадщину або відмовитися від неї, а також оформити права на спадщину, шляхом отримання свідоцтва на права спадщини у нотаріуса.

Розрізняють особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права творця не можуть переходити у спадок, мова може йти лише про майнові права автора.

За діючим законодавством України автором, митцем, творцем визнається особа, яка створила власний інтелектуальний продукт і яка зазначена, як автор цього твору. Встановлюється презумпція авторства, тобто особа вважається автором, коли інше не буде доведено у судових органах чи у інших регулюючих органах. Не потрібно автору реєструвати своє авторське право чи оформлювати його якимось чином. Реєстрація авторства здійснюється творцем на добровільних засадах.

Спадкоємці можуть успадковувати, як вже зазначалося вище, тільки майнові права автора і то, тільки ті, які були дійсні на момент смерті митця. Це зокрема, право на винагороду за використання результату творчої діяльності автора, право на оформлення корисної моделі, винаходу, право на розповсюдження твору, тощо.

Загальна маса успадкованих авторських прав може містити як, безпосередньо авторські права, а також суміжні права. Під суміжними правами розуміється будь-яке виконання або використання творів, аудіо та відео записів авторів, програм мовлення, виконавцями, виробниками та організаціями мовлення, тобто особами, які на законних підставах використовують результати творчої діяльності митців. Суміжні права переходять у спадщину на загальних підставах.

Кожен спадкоємець повинен знати, що він має беззаперечне (невідчужуване) право на кошти в розмірі п’ять відсотків від кожного продажу оригіналу твору, від осіб які займаються таким продажем (аукціони, магазини, тощо).

За бажанням творців можливо зареєструвати своє право власності. Проведенням реєстрації прав на об’єкти творчості в Україні займається Державна служба інтелектуальної власності. Після отримання нотаріусом інформації від державної служби про наявність інформації про авторства спадкодавця, то спадкоємцям видається свідоцтво на право спадщини, що є підставою для внесення змін до реєстрів державною службою інтелектуальною власності.

Як бачимо, процедура спадкування авторських прав на початку не чим не відрізняється від спадкування будь-якого майна, труднощі можуть виникнути в процесі звернення до інших органів і без допомоги Адвоката Вам не обійтися.
Якщо виникли у Вас питання по процедурі оформленню у спадок інтелектуальних прав, а також при порушення Ваших законних прав з боку інших осіб, телефонуйте або задавайте питання онлайн.

Ми будемо раді Вам допомогти.
Телефонуйте, ми надамо Вам кваліфіковану правову допомогу.