ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЗМІНИ ЧЕРГОВОСТІ СПАДКУВАННЯ

Не для кого не буде новиною, що процедура спадкування в нашій країні реалізується в порядку черговості. Існує 5 черг спадкоємців, за відсутності (смерті) або відмови спадкоємців однієї черги, відбувається заміна спадкоємцями наступної черги, і т.д. до п'ятої черги спадкоємців. Процедура спадкування чітко регламентована, черговість осіб визначена ​​ст.1261-1265 ЦКУ, але бувають виключення з цих правил, згідно з якими, особи можуть змінити (поліпшити) свою черговість і отримати право на спадкування, на рівних правах із спадкоємцями, які стоять попереду спадкової черги.
Ось такі винятки з правил спробуємо розкрити в цій статті, з'ясуємо, які законодавець виставляє вимоги до самої можливості зміни черговості, які для цього необхідно вчинити дії, впродовж якого терміну і, найголовніше, як складається судова практика в даних правовідносинах, оскільки, зміна черговості спадкування може відбуватися виключно у судовому порядку.

Отже, як ми вже говорили вище, фізична особа, при дотриманні певних умов може звернутися до суду з вимогами про зміну черговості спадкування та отримати право на спадкування, разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування. Наприклад, спадкоємці 3 або 4-5 черг можуть за рішенням суду спадковувати в порядку 1 черги. При живих дітях (1 черга), за спадкодавцем доглядала рідна тітка (3 черга), яка по суду може розраховувати на вступ у спадщину, в таких же розмірах, що і рідні діти. Для цього спадкоємцям наступних черг необхідно протягом досить тривалого часу допомагати, матеріально підтримувати, а також надавати іншу підтримку спадкодавцеві, який в силу свого віку, різних хвороб або травм перебуває у вкрай безпорадному стані.

Процедура зміни черговості спадкування може стосуватися тільки спадкування за законом і не стосується процедури спадкування згідно із заповітом.
Як і в процедурі вступу (відкриття) у права спадщини, питання про зміну черги при спадкуванні в суді можна піднімати тільки після смерті спадкодавця.
У суді необхідно буде довести наступні факти, а саме довести факт здійснення опіки, яка може виражатися в систематичному спілкуванні, консультаціях, порадах, привітаннях зі святами, в матеріальному забезпеченні, яке може виражатися у наданні грошових коштів, переводів, оплати комунальних послуг, покупки необхідних товарів. Крім цього, необхідно буде довести факт надання іншої матеріальної допомоги, такої як прибирання квартири, приготування їжі, ремонт, покупка одягу, техніки, газет, інше. Необхідно пам'ятати, що істотною умовою надання такої допомоги, є її тривалість і безперервність. І найважливіша умова, без якої неможливо змінити черговість спадкування, є знаходження спадкодавця у безпорадному стані.

У сьогоднішніх правових реаліях, під безпорадним станом мається на увазі такий стан особи, яка через свій вік, травму (каліцтво) або важку хворобу не в силах самостійно (матеріально і фізично) забезпечити необхідні умови свого життя і дана особа потребує сторонньої допомоги. Для підтвердження безпорадного стану в суді необхідно не тільки перерахувати діагностовані або наявні хвороби у спадкодавця, але і довести, що внаслідок цих хвороб він не може власними силами фізично і матеріально самостійно підтримувати (забезпечувати) нормальні умови свого життя. При цьому важка хвороба може бути тільки причиною безпорадного стану особи.

Тільки за наявності всіх цих умов, можливо, ставити питання перед судом про зміну черговості спадкування, при цьому суди будуть оцінювати всі докази і факти, і в разі з'ясування, що спадкодавець має певний дохід, в незалежності від джерел надходження коштів (оренда паю, приміщення, дивіденди, пенсія, інше) і в змозі їм самостійно розпорядиться і використовувати, то в таких позовних вимогах буде відмовлено. Судова практика у таких справах виходить з необхідності позивачів (спадкоємців наступних черг) довести факт неможливості спадкодавця самостійно забезпечувати себе всім необхідним у повсякденному житті, внаслідок чого, у позивачів виникає можливість встановлення за ним опіки (контролю) і надання сторонньої допомоги.
У таких справах позивачем виступає спадкоємці наступних черг, які мають достатні підстави для зміни своєї черговості, а відповідачами виступають спадкоємці, які вступають в права спадщину в першу чергу. Хотілося б приділити увагу, що в питаннях зміни черговості спадкування використовується термін «тривалий час допомагати, опікувати», який не конкретизується в законодавстві, а в кожному конкретному випадку, при розгляді (в процесі) справи, суд приймає рішення про тривалість або нетривалість даного терміну.

Зміну черговості спадкування можна змінити і за письмовою угодою між зацікавленими спадкоємцями. Дану угоду необхідно завірити у нотаріуса. Умови даного договору не можуть обмежувати права інших спадкоємців, та осіб, які успадковують в обов'язковому порядку.

Необхідно розрізняти процедуру зміни черговості спадкування від процедури усунення від права на спадкування, де спадкоємцям за рішенням суду відмовляють у праві на спадок у повному обсязі, і це право переходить вже до спадкоємців наступної черги також у повному обсязі, а при зміні черговості спадкування обсяг прав спадкоємців зменшується, у зв'язку з появою (зміною черговості) нового спадкоємця. Наприклад, було два спадкоємця по ½, стало три спадкоємця по 1/3.Усунення від права спадщини також відбувається в судовому порядку, де зацікавлені сторони повинні довести, що спадкодавцю була необхідна допомога спадкоємця, який мав можливість її надавати, але всіляко ухилявся від її надання, а також був обізнаний про безпорадний стан спадкодавця.

Як правило, позовні вимоги про зміну черговості доповнюються вимогами про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, визнанням спадкоємцем певної черги або позовні вимоги про встановлення факту родинних відносин.

За сьогоднішнім законодавством факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу (цивільний шлюб) можна встановлювати через суд тільки в період з 01 січня 2004 року, до цього часу необхідно використовувати норми старого кодексу про шлюб та сім'ю.

Процедура зміни черговості спадкування, є досить складною, в плані доказової бази, і без допомоги Адвоката Вам не обійтися, тому звертайтеся за телефонами або пишіть онлайн, ми завжди будемо раді Вам допомогти.