До початку 2016 р. у судовій практиці не виникало питань з приводу порядку відшкодування шкоди, яка була спричинена застрахованим авто. Положеннями п.16 Постанови Пленуму ВССУ від 01.03.2013 р. №4 чітко було встановлено, що непред'явлення вимог до страховика за наявності підстав для стягнення завданої шкоди саме зі страховика є підставою для відмови в позові до завдавача шкоди у відповідному розмірі.
Тобто, якщо винуватець ДТП застрахував свою відповідальність, то всі вимоги, в рамках страхової суми, постраждалому повинна була виплачувати страхова компанія і звертатися з позовом необхідно було до страхової компанії.


Це так відбувалося до 20.01.2016 р., до того, коли найвища судова інстанція в Україні винесла свою Постанову по справі № 6-2808цс15, згідно якої було констатовано абсолютне право вибору постраждалого у ДТП по пред’явленню своїх вимог, або до страхової компанії винуватця або безпосередньо до винуватця ДТП за власним вибором.
Верховний суд України у даній справі зазначив про існування двох видів зобов’язань пр. розгляді справ по ДТП, які не виключають один одного, а саме деліктне зобов’язання та договірне. Далі Суд зазначив, що деліктне зобов’язання виникає при спричиненні шкоди, яка повинна бути відшкодована у повному обсязі на загальних підставах, особою яка її спричинила і єдиною підставою для її виникнення є саме завдання шкоди та договірне зобов’язання, яке виникає у силу договору, у даному випадку страхового договору на користь третіх осіб.
У зв’язку з чим, ВСУ надав постраждалим у ДТП особам правову можливість самостійно обирати відповідача, з якого вони хочуть стягнути витрати на ремонт авто.
Але є деякі нюанси в процедурі реалізації свого абсолютного права постраждалими, про які необхідно знати і які я хочу обговорити у даній статті.
Як правило, більшість постраждалих спочатку звертаються до страхової компанії, готують пакети документів, чекають рішення суду при визнання винним у скоєнні ДТП, а вже потім отримують страхову суму або не отримують по різним причинам. Інші, одразу приймають рішення звертатися до винуватця пригоди, так як він платоспроможний і в майбутньому не виникнуть питання про неможливість виконати рішення суду.
Хочу поділитися своїм досвідом у вирішенні аналогічних справ. (Адвокат Харків, Адвокат по ДТП) Мій Клієнт застрахував свою відповідальність у страховій компанії і на момент дії страхового полісу (договору) попав у ДТП. Потім за рішенням суду був визнаним винним у даному ДТП. Необхідно зазначити, що Клієнт застрахував свою відповідальність у «славнозвісній» страховій компанії «Україна».
Необхідно наголосити, що в моєму випадку постраждалий спочатку звернувся до страхової компанії з заявою, яку було зареєстровано, але по певним обставинам страхове відшкодування не було виплачено, хоча жодних відмов від страхової від виплати страхового відшкодування не було.
Потім, постраждалий, не довго думаючи, звертається напряму до винуватця ДТП з позовними вимогами про стягнення витрат на ремонт авто і просить суд їх задовольнити, при цьому в обґрунтування позову посилається на загальні підстави відшкодування шкоди та просто констатує у позові факт відмови страхової компанії виплатити йому страхове відшкодування.
Позовні вимоги безпосередньо до винуватця ДТП позивач обґрунтовував саме абсолютністю вибору ним особи, яка зобов’язана відшкодовувати понесені ним витрати на ремонт автомобіля.
Ось тут необхідно загострити увагу на дуже суттєвому факту, а саме на положенні ч.4 ст. 636 ЦК України, на яке також посилався ВСУ у своїй Постанові від 20.01.2016 р.
Відповідно до ч.1 та ч.4 ст.636 Цивільного кодексу України, договором на користь третьої особи, є договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свої зобов’язання на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. Якщо третя особа відмовилась від права, наданого їй на підставі договору, сторона, яка уклала договір на користь третьої особи, може сама скористатись цим правом, якщо інше не випливає із суті договору.
Тобто, постраждалому, який спочатку звернувся до страхової компанії і не отримав страхове відшкодування, як і не отримав офіційної відмови, за моїм переконанням, необхідно спочатку здійснити дії по відмови від права наданого їй страховим договором. Більш того, я вважаю, що така відмова повинна бути оформлена виключна у письмовій формі і адресована страховій компанії і тільки після такої відмови у постраждалого виникає його право (абсолютне) звертатися вже до винуватця ДТП.
На підтвердження правомірності таких висновків свідчить і незаконність отримання двічі постраждалим страхового відшкодування, як від страхової компанії, так і від винуватця ДТП.
Підсумовуючи, можливо констатувати, що якщо постраждала особа звернулася спочатку до страхової компанії і письмового не відмовилася від отримання страхового відшкодування, то позовні вимоги постраждалого безпосередньо до винуватця ДТП повинні бути залишені без задоволення судом по причині самостійного обрання ним способу відшкодування спричинених збитків.
Якщо у Вас виникли питання або потрібна допомога при ДТП, порядку оскарження дій поліцейських, звертайтеся, ми завжди ради допомогти.